Thứ 6, 31/03/2023, 19:17[GMT+7]

Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Thứ 4, 04/01/2023 | 16:17:00
14,785 lượt xem
Sáng ngày 4/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành ủy.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Video: 040123_-_TRUC_TUYEN_CONG_TAC_NOI_CHINH.mp4?_t=1672834391

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song ngành nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, khó, chuyên môn sâu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua đúng tiến độ, có chất lượng. Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước tiến mới trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan, thận trọng, đúng quy trình, quy định trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản được nâng lên. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực. Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố tạo sự đồng bộ từ trung ương đến địa phương, cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương là “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Kết quả bước đầu trong hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh đã khẳng định chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận và biểu dương kết quả toàn ngành nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2022; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị năm 2023, toàn ngành chủ động, tích cực nghiên cứu cho Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 2 ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo các tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Nội chính Trung ương cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên qua đến Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát… Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở. Tập trung xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Coi trọng chủ động hơn trong công tác phòng ngừa sai phạm, nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài. Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng có năng lực, trình độ, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; thực sự liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đào Quyên