Thứ 7, 03/06/2023, 10:43[GMT+7]

Bách Thuận: Hàng năm có trên 75% số hộ đạt danh hiệu “hộ sản xuất, kinh doanh giỏi”

Thứ 3, 10/01/2023 | 17:38:38
1,438 lượt xem
Sáng ngày 10/1, Hội Nông dân xã Bách Thuận tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Vũ Thư chọn làm điểm tổ chức đại hội đại biểu cấp xã nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bách Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại đại hội.

Hội Nông dân xã Bách Thuận hiện có 2.500 hội viên, 9 chi hội. Hàng năm, xã có 85% số hộ đăng ký và trên 75% số hộ đạt danh hiệu “hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp cơ sở, huyện, tỉnh. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của hội viên cho hiệu quả kinh tế cao như trồng cây cảnh, dược liệu, chăn nuôi lợn… Từ năm 2018 - 2023, Hội Nông dân xã đã phối hợp, giúp đỡ 4 hộ thoát nghèo, 19 hộ bớt khó khăn; tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay trên 34 tỷ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hội viên nông dân xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Bách Thuận đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đạt các mục tiêu đề ra.

Đại hội đã bầu 16 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bách Thuận nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quỳnh Lưu