Thứ 2, 20/05/2024, 19:00[GMT+7]

Phong trào xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở bốn tốt ở Quảng Ngãi

Thứ 6, 03/02/2023 | 09:58:05
1,787 lượt xem
Để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình mới và cách làm sáng tạo. Phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” mới phát động hơn ba tháng nhưng đã tạo nét mới trong toàn Đảng bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” gắn với giải quyết các vấn đề nổi cộm là nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ thôn 2, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 55.693 đảng viên, sinh hoạt ở 784 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 293 đảng bộ và 491 chi bộ cơ sở. Kết quả xếp loại trong ba năm gần đây, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế.

Sức lan tỏa của phong trào

Từ thực tế nêu trên, Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tỉnh ủy đã chỉ đạo phát động trong toàn Đảng bộ thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” phù hợp tình hình của từng tổ chức đảng. Cụ thể, các chi, đảng bộ sẽ thực hiện bốn tốt gồm: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Muốn xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” thì phải bắt đầu từ đảng viên, như lời Bác dạy, “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh và cho biết thêm, để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua và quyết định lựa chọn: Đối với đảng bộ cơ sở chọn ít nhất 10%; đối với chi bộ chọn ít nhất 15% số đơn vị để chỉ đạo làm điểm. Hằng năm rút kinh nghiệm và sẽ tiếp tục nhân rộng.

Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ huyện. Ngoài các nội dung thực hiện “bốn tốt”, Đảng bộ huyện Trà Bồng còn lựa chọn chủ đề cụ thể, nội dung cụ thể, địa bàn cụ thể để chỉ đạo. Đơn cử, huyện chọn địa bàn khó khăn nhất là thôn 2, xã Trà Giang tổ chức lễ phát động, trao tặng sổ tay “Đảng viên bốn tốt” gắn với chủ đề giải quyết các vấn đề nổi cộm và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

“Thôn 2, cụ thể là Nóc Ông Đến cách trung tâm xã hơn hai giờ đi bộ. Tại đây, có 14 hộ với hơn 60 nhân khẩu sống biệt lập gần 30 năm qua giữa rừng già. Đây là vấn đề nổi cộm, bức xúc đòi hỏi phải tập trung vận động, giải thích để người dân di dời về nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn. Muốn vậy, việc cấp thiết là đảng bộ cơ sở phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân, mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Đặng Minh Thảo chia sẻ.

Để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình mới và cách làm sáng tạo. Phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” mới phát động hơn ba tháng nhưng đã tạo nét mới trong toàn Đảng bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” gắn với giải quyết các vấn đề nổi cộm là nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ thôn 2, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” gắn với giải quyết các vấn đề nổi cộm là nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ thôn 2, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.


Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai cho ba chi bộ ký kết xây dựng mô hình “Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của người đảng viên”. Đồng thời, để xã Trà Giang về đích nông thôn mới, mỗi đảng viên phải gương mẫu trong phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người dân tập trung sản xuất, nâng cao thu nhập. “Mục tiêu phấn đấu trong năm 2023 là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn 11,68%; Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đồng chí Nguyễn Văn Hưng cho biết.

Bốn năm liên tiếp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng được chọn triển khai mô hình điểm về phong trào thi đua “Chi bộ bốn tốt”. Bí thư Chi bộ thôn Bình Tân Võ Thành Đỏ cho rằng, mỗi đảng viên phải có trách nhiệm cùng với cấp ủy nâng cao và đẩy mạnh vai trò của người đảng viên, chủ động mọi công việc, đến với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn kết nhất trí cao trong tập thể và mỗi đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Khi đạt được những yếu tố đó, chi bộ mới trở thành “Chi bộ bốn tốt”.

Cùng với huyện Trà Bồng, các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, trong đó chú trọng phát huy các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tư Nghĩa Hồ Sỹ Phong, huyện đã triển khai nội dung thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2022-2027 sâu rộng đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc với những nội dung thi đua thể hiện rõ ở từng phần việc. Quan điểm là phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, tác động đến từng đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức “kết quả của cá nhân là thành quả của tổ chức”. Nội dung thi đua bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. “Thông qua việc xây dựng phong trào thi đua này, Huyện ủy Tư Nghĩa tin tưởng năm 2023 chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện sẽ có những bước phát triển vượt bậc”, đồng chí Hồ Sỹ Phong khẳng định.

Phát triển đảng viên ở địa bàn khó khăn

Tạo nền tảng cho phong trào thi đua “bốn tốt”, nhiều đảng bộ cơ sở trong tỉnh chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên ở địa bàn khó khăn, vùng núi, nông thôn. Xã vùng cao Ba Vinh, huyện miền núi Ba Tơ, là nơi đồng bào dân tộc thiểu số Hre chiếm đến 97% dân số. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Nước cho biết, năm 2021, Đảng ủy xã được Huyện ủy Ba Tơ gợi ý kiểm điểm vì không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Vì vậy, ngay đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, chủ động giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho 13 chi bộ trực thuộc. Mỗi chi bộ đăng ký phát triển từ một đến hai đảng viên. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ, hằng tháng đều tổ chức đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đến cuối năm 2022, Đảng bộ xã kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 130% kế hoạch đề ra, trong đó có 10 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình, là huyện miền núi nhưng Ba Tơ đã vươn lên thành điểm sáng của tỉnh trong việc phát triển đảng viên mới. Năm 2022, huyện Ba Tơ kết nạp được 154 đảng viên, đạt 110% kế hoạch. Ba Tơ cũng là địa bàn có tỷ lệ đảng viên trên số dân cao nhất tỉnh. “Tín hiệu ban đầu của phong trào thi đua “bốn tốt” rất tích cực. Chỉ tính riêng những tháng cuối năm, việc kết nạp đảng chuyển biến tương đối rõ nét và mạnh mẽ. Nhờ vậy, năm 2022, toàn tỉnh kết nạp được 1.630 đảng viên mới, tăng gần 150% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra”, đồng chí Lữ Ngọc Bình hồ hởi cho biết.

Đánh giá kết quả bước đầu trong việc xây dựng phong trào “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, qua kiểm tra đánh giá, Tỉnh ủy Quảng Ngãi sơ bộ thấy rằng, các đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo rất sâu sát, tỉ mỉ theo tiêu chí bốn tốt, đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp thực tiễn tại địa phương, đơn vị. “Đến cuối năm 2023, Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ tổ chức sơ kết đánh giá một năm thực hiện, qua đó làm căn cứ để xếp loại tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên. Sau đó, tiếp tục đánh giá tổng thể hằng năm, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp trong việc thi đua xây dựng phong trào “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” ngày càng thực chất và hiệu quả hơn”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày