Thứ 7, 10/06/2023, 15:29[GMT+7]

Kỷ niệm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/2 Tạo đột phá trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Thứ 5, 16/02/2023 | 08:40:43
5,987 lượt xem
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt nhằm tạo đột phá trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Từ đó lan tỏa tính nhân văn của chính sách này để ngày càng có nhiều người tham gia và có cơ hội được hưởng an sinh xã hội lâu dài. Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2023), phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung này.

Lãnh đạo BHXH tỉnh trao sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phóng viên: Xin ông cho biết việc triển khai thực hiện loại hình BHXH tự nguyện ở tỉnh ta diễn ra như thế nào?

Ông Phạm Quốc Thái: BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm vì lợi ích của người tham gia, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện. Tham gia BHXH tự nguyện, người lao động được hưởng hưu trí khi hết tuổi lao động. Xác định nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành BHXH, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT các cấp.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng”, chúng tôi tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thường xuyên, rộng khắp và hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển mở rộng người tham gia, phấn đấu thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Đặc biệt, chúng tôi quán triệt viên chức, người lao động trong các đơn vị tăng cường đổi mới tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ đầy đủ quyền lợi theo quy định. Từ năm 2020 đến nay, tại tỉnh Thái Bình mỗi năm đều có thêm hơn 10.000 người tham gia, riêng năm 2022 đã phát triển thêm 11.892 người so với năm 2021, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên 52.770 người.

Phóng viên: Thưa ông, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì?

Ông Phạm Quốc Thái: Về thuận lợi, phải khẳng định rằng công tác BHXH nói chung và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước hồi phục sau đại dịch Covid-19, lao động, việc làm, thu nhập của người dân từng bước ổn định, người dân tiếp tục quan tâm, đồng thuận đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia BHXH, BHYT để bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, ngành BHXH tiếp tục công cuộc đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, số hóa các hoạt động nghiệp vụ, chuyên nghiệp hóa theo hướng tinh gọn hiệu quả, bảo đảm người dân có thể tiếp cận nhanh nhất chính sách ngay từ cơ sở.  

Còn về khó khăn, do ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, chưa có phần kinh phí hỗ trợ thêm để động viên nhiều hơn cho người dân tham gia BHXH thụ hưởng chính sách khi hết tuổi lao động. Một bộ phận người nghèo, người cận nghèo, người có thu nhập thấp chưa có điều kiện tiếp cận, tham gia vào chính sách BHXH. Công tác tuyên truyền phổ biến tuy đã có nhiều đổi mới song vẫn chưa đạt được số lượng và hiệu quả cao để mọi người dân hiểu đầy đủ về những ưu việt trong chính sách BHXH, từ đó tự nguyện tham gia để thụ hưởng chính sách.

Phóng viên: Để đạt được mục tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện đến hết năm 2023, BHXH tỉnh có kế hoạch và giải pháp nào, thưa ông?

Ông Phạm Quốc Thái: Năm 2023, BHXH tỉnh phấn đấu phát triển thêm 15.000 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người đang tham gia đạt 67.770 người. Để hoàn thành chỉ tiêu giao về phát triển BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, BHXH tỉnh sẽ tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu giao về BHXH tự nguyện của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT các cấp, từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhân viên thu, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, mức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Tiếp tục quán triệt viên chức, người lao động toàn ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ, phục vụ tốt quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; coi đây là một yếu tố quan trọng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện nói riêng và mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT nói chung.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Viên chức ngành BHXH và các nhân viên thu bảo hiểm ở cơ sở tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. 

Duy Tùng

(thực hiện)