Thứ 5, 05/10/2023, 07:10[GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Thứ 7, 18/02/2023 | 21:38:10
4,209 lượt xem
Việc xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bảo đảm đúng định hướng xuyên suốt, thống nhất về đánh giá kết quả giáo dục của Chương trình GDPT 2018.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi nhằm cung cấp thông tin chính xác, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Kết quả kỳ thi này cũng được dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, làm các cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; đồng thời để các bên liên quan tham khảo, sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác nhau phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên và toàn xã hội để tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Sau khi phương án mới được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với hệ thống quy định pháp luật hiện hành.

Về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thông tin sẽ giữ ổn định như năm 2022.

Trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 15/2 nhằm đánh giá tình hình giáo dục và đào tạo thời gian qua và xác định những trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ GD&ĐT báo cáo, đã chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, nghiêm túc, hiệu quả và xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày