Thứ 5, 05/10/2023, 02:59[GMT+7]

Thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thứ 4, 22/02/2023 | 17:56:59
4,216 lượt xem
Chiều ngày 22/2, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội tại cộng đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 59.668 lượt người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trên 112.400 đối tượng tại cộng đồng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng. Việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được hệ thống dịch vụ bưu điện thực hiện kịp thời, chính xác, nhanh chóng, công khai, minh bạch.

Đại biểu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu đóng góp vào dự thảo.

Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội tại cộng đồng trình UBND tỉnh ban hành. 

Theo đó, việc triển khai thí điểm sẽ dự kiến được thực hiện tại 5 xã, phường thuộc thành phố Thái Bình (phường Đề Thám, phường Quang Trung, phường Phú Khánh, xã Đông Hòa, xã Đông Thọ) và 5 xã thuộc huyện Vũ Thư (Hồng Phong, Song Lãng, Phúc Thành, Xuân Hòa và Dũng Nghĩa). Thời gian thực hiện từ tháng 4/2023 đến hết tháng 12/2023.

Việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội sẽ góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Đồng thời giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm đối tượng hưởng chế độ đúng, đủ, kịp thời và quy trình chi trả đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận.

                                                                                          Duy Tùng