Thứ 7, 03/06/2023, 12:18[GMT+7]

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ 4, 08/03/2023 | 08:15:03
727 lượt xem
Ngày 7/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại biểu lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cơ quan báo chí Trung ương và Quân đội.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và định hướng kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời cung cấp cho công chúng những thông tin định hướng, có tính thời sự; góp phần tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. 

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Nhiều cơ quan báo chí mở thêm các chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; những nội dung liên quan đến quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Bên cạnh đó, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong quân đội tích cực phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt trong quân đội, sự hy sinh, đóng góp, giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa...

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng tuyên truyền kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trên các ấn phẩm báo in, truyền hình và trên nền tảng điện tử…; góp phần tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn, thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiếp tục tăng cường mối liên hệ trong cung cấp thông tin bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả hơn trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời về các sự việc, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường phối hợp, giao lưu, kết nghĩa để tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong tình hình mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, thời gian tới, những nội dung, thời lượng tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn. Từ những định hướng liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần thông tin toàn diện, song cần có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở tầm nhìn chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, qua đó góp phần định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận về những tư duy mới trong thực hiện nhiệm vụ; bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí của Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí cảm ơn đội ngũ phóng viên chuyên trách tuyên truyền về quân sự, quốc phòng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, đã dấn thân, đồng hành, đưa tin, phản ánh rất kịp thời mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị quân đội.

Đồng chí Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, báo chí tiếp tục phát huy tốt vai trò thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Báo chí đã thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, phản ánh thực tiễn; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chủ động, sáng tạo thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa Việt Nam, góp phần làm cho bạn bè, cộng đồng quốc tế thêm hiểu biết, quan tâm, ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. 

Đồng chí đề nghị, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh. 

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày