Thứ 3, 25/06/2024, 03:23[GMT+7]

Phổ biến chính sách, pháp luật mới cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thứ 5, 09/03/2023 | 14:52:03
7,054 lượt xem
Sáng ngày 9/3, Chi cục Hải quan Thái Bình phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến một số chính sách, pháp luật mới về xuất, nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có giao dịch tại Chi cục Hải quan Thái Bình.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Bình phổ biến một số chính sách mới về thủ tục Hải quan trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Tham gia lớp tập huấn, các doanh nghiệp được phổ biến chiến lược phát triển ngành hải quan đến 2030; những cải cách, hiện đại hóa thực hiện thủ tục hành chính theo hướng xây dựng Hải quan thông minh, Hải quan số. Các doanh nghiệp được cập nhật một số chính sách, pháp luật mới về hải quan liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu như thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài giao nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam; hướng dẫn doanh nghiệp xử lý vướng mắc khi hệ thống gặp sự cố, mã số HS không khai báo được đối với hàng tạm nhập tái xuất.

Các học viên là cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp dự lớp tập huấn.

Cán bộ Chi cục Hải quan Thái Bình cũng giải đáp cho doanh nghiêp về các vướng mắc trong quản lý doanh nghiệp làm loại hình gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất; quá trình hoạt động xuất, nhập khẩu và một số vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiêp FDI trong thực hiện đầu tư tại Thái Bình. Đây là những kiến thức quan trọng giúp các doanh nghiệp chủ động nắm bắt và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngành hải quan trong hoạt động xuất, nhập khẩu. Các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng là hoạt động thiết thực của Chi cục Hải quan Thái Bình và các đơn vị liên quan đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu theo yêu cầu Chỉ thị số 20 – CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo.

Khắc Duẩn