Thứ 5, 25/07/2024, 01:08[GMT+7]

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân Công an tỉnh Thái Bình: Luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Thứ 6, 10/03/2023 | 09:19:59
16,473 lượt xem
Trải qua 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là:
Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, chứa đựng giá trị lý luận, nhân văn, thực tiễn sâu sắc; là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác; là nguồn gốc sức mạnh động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thực hiện lời dạy của Người, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân; phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp. Vinh dự 5 lần được đón Bác Hồ về thăm, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh nhà mãi mãi biết ơn, ghi nhớ những tình cảm của Bác Hồ dành cho quê hương giàu truyền thống cách mạng và quyết tâm thực hiện tốt lời Bác dặn: “... Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt...” đã khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là định hướng chỉ đạo trong mọi hoạt động, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh Thái Bình qua các giai đoạn, thời kỳ cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy, các lực lượng Công an tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, triệt phá hàng trăm ban tề; phát hiện, khám phá kịp thời các vụ nội gián; trấn áp các tổ chức chính trị phản động; bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo của tỉnh; góp phần cùng quân và dân trong tỉnh giải phóng quê hương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các lực lượng Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; vận dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ; đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động xâm nhập, phá hoại của bọn gián điệp, biệt kích, trấn áp bọn phản động nguy hiểm; nghiêm trị bọn tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng ở địa phương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ băng mình trong mưa bom, lửa đạn cứu người, cứu tài sản, bảo vệ an toàn huyết mạch giao thông để chi viện cho tiền tuyến chiến thắng quân xâm lược. Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, trong lớp lớp người con ưu tú của quê hương Thái Bình lên đường đi chiến đấu, trên 300 cán bộ, chiến sĩ công an đã chi viện An ninh miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả; các đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, quán triệt và vận dụng sáng tạo Sáu điều Bác dạy, Công an tỉnh Thái Bình đã đổi mới toàn diện các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến rõ nét an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Tỷ lệ điều tra khám phá án trung bình hàng năm đạt trên 80%, trọng án đạt 100%; tiếp nhận 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh, phục vụ kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ của ngành và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Thái Bình đạt 92,65%, xếp vị trí thứ 18/63 công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tăng 4,31% và tăng 20 bậc so với năm 2021).

Thấu suốt quan điểm “Lấy dân làm gốc”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”, với phương châm: “Gần dân, trọng dân, học dân, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, dựa vào dân để công tác, chiến đấu”, các lực lượng công an trong tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường lực lượng cho cơ sở; việc bố trí cán bộ cho công an cấp xã đạt tỷ lệ trung bình mỗi xã 5,236 đồng chí. Lực lượng công an cấp xã đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sâu sát cơ sở, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình.

Chặng đường 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy, các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Hồ Chí Minh; lẵng hoa của Chủ tịch nước; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 9 Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 8 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; đó là những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Bình và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tá, Tiến sĩ Trần Văn Phúc
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh)