Thứ 3, 25/06/2024, 03:28[GMT+7]

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

Thứ 2, 20/03/2023 | 17:13:37
25,885 lượt xem
Sáng ngày 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xác định mục tiêu, yêu cầu, giải pháp cụ thể đối với công tác chính trị, tư tưởng trong CAND; đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại Bộ Công an.

Video: 200323_-Day_manh_xay_dung_luc_luong_CAND_trong_sach_vung_manh.mp4?_t=1679317172

 

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Nghị quyết được Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các chi, đảng bộ, đảng viên, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ và thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đã xác định rõ công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến tháng 3/2023, có 50 tỉnh, thành ủy ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và phát triển đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 63/63 công an địa phương thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc trong nội bộ nhằm tập trung tham mưu ban chỉ đạo tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định Nghị quyết số 12-NQ/TW được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, bài bản trong hệ thống chính trị. Việc ban hành nghị quyết là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, là một nhiệm vụ chính trị cam go, quyết liệt, cần nhiều giải pháp đồng bộ, đòi hỏi Đảng phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện. Đồng chí đề nghị toàn lực lượng CAND quyết tâm thực hiện khẩu hiệu hành động “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nghiên cứu xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các đề án, dự án hiện đại hóa các lực lượng CAND. Tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Trịnh CườngTin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày