Thứ 4, 08/02/2023, 17:36[GMT+7]

Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện

Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động...

30.12.2022 | 15:00 PM

Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngay từ khi ra đời, Ðảng ta đã lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nguyên tắc này luôn được Ðảng coi trọng và kiên định, làm tiền đề thực...

10.11.2022 | 11:31 AM

Huyện Gia Lộc (Hải Dương): Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, huyện Gia Lộc luôn chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng,...

15.10.2022 | 21:12 PM

Xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh

Đảng ủy Bộ Ngoại giao luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị...

14.10.2022 | 15:40 PM

EVN: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong 15 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững...

12.10.2022 | 08:17 AM

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng...

30.07.2022 | 18:55 PM

Đảng bộ thành phố: Khen thưởng 8 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021

Sáng ngày 20/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...

20.01.2022 | 16:27 PM

Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, có nhiệm vụ: xây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ

Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

17.06.2021 | 17:40 PM

Nam Định: Đảng ủy xã Nghĩa Lâm lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng) có 301 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự...

01.01.1970 | 08:00 AM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học...

25.01.2021 | 10:19 AM

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng

Ngày 27/10, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, hội viên góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội...

28.10.2020 | 10:13 AM

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh

Ngày 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn...

13.09.2020 | 18:10 PM

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo - xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ...

10.08.2020 | 09:37 AM