Thứ 3, 25/06/2024, 03:45[GMT+7]

EVN: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong 15 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững...

12.10.2022 | 08:17 AM

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng...

30.07.2022 | 18:55 PM

Đảng bộ thành phố: Khen thưởng 8 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021

Sáng ngày 20/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...

20.01.2022 | 16:27 PM

Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, có nhiệm vụ: xây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ

Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

17.06.2021 | 17:40 PM

Nam Định: Đảng ủy xã Nghĩa Lâm lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng) có 301 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự...

01.01.1970 | 08:00 AM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học...

25.01.2021 | 10:19 AM

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng

Ngày 27/10, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, hội viên góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội...

28.10.2020 | 10:13 AM

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh

Ngày 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn...

13.09.2020 | 18:10 PM

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo - xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ...

10.08.2020 | 09:37 AM

Đông Hưng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đông Hưng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ...

05.06.2020 | 09:36 AM

Đồng Nai tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả

Ngày 1/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư đã đến tỉnh...

02.06.2020 | 07:42 AM

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; phát huy những thành tích trong...

15.05.2020 | 09:29 AM

Chi bộ Trường THPT Đông Tiền Hải: 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Tiền Hải, sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Chi bộ Trường THPT Đông Tiền Hải đã phối hợp với Ban...

07.02.2020 | 09:30 AM

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), ngày 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã...

21.07.2019 | 09:42 AM