Thứ 7, 20/07/2024, 16:52[GMT+7]

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ

Thứ 5, 17/06/2021 | 17:01:37
1,347 lượt xem
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị tổ chức ngày 17-6, tại Hà Nội, để công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ  Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sáu tháng đầu năm, xác định chủ trương, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm; thông qua Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11; Quy chế làm việc; Chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; bầu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025,… Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư;…

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng công bố các quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 25 đồng chí; sáu đồng chí tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương, gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thượng tướng Phan Văn Giang; Đại tướng Lương Cường; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Bí thư Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa, cảm ơn các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, Quân ủy Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, để lại những dấu ấn tốt đẹp. Nổi bật là Quân ủy Trung ương đã tham mưu cho Đảng ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quân đội đã tham mưu xây dựng nhiều chiến lược, đề án quan trọng về quốc phòng, góp phần phát triển tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối, nghệ thuật quân sự, hệ thống chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, nhất là đại dịch Covid-19.

Qua đó, ngày càng làm đẹp hơn và sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; quân với dân ngày càng gắn bó keo sơn. Quân đội đã làm tốt công tác đối ngoại; xây dựng các mối quan hệ tốt với các nước. Các đơn vị được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, giải quyết được những vấn đề, vụ việc tồn đọng của khóa trước, như quản lý đất đai, tài chính. Nội bộ đoàn kết; Quân ủy sinh hoạt ngày càng đi vào nền nếp, dân chủ, kế thừa được thành tích của khóa trước và truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, v.v…

Tổng Bí thư cho rằng, trong thành tích chung đó, có sự đóng góp của các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ trước và đã để lại cho nhiệm kỳ này nhiều bài học quý. Những năm tới, còn nhiều khó khăn, Tổng Bí thư mong các đồng chí với những kinh nghiệm tích lũy được, luôn đoàn kết, sát cánh, giúp đỡ khóa mới phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Quân đội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Tổng Bí thư mong Quân ủy Trung ương khóa mới khiêm tốn học tập, kế thừa, phát triển sáng tạo kinh nghiệm của các đồng chí đi trước với quyết tâm cao, có hiệu quả trong công tác hơn khóa trước,…

Về Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, Tổng Bí thư cho rằng, đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm mà còn bàn, thống nhất nhiều nội dung công việc quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, để Quân đội triển khai kịp thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhất trí với báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đại biểu dự Hội nghị, Tổng Bí thư tập trung phân tích sâu sắc, làm rõ thêm một số vấn đề, trọng tâm là công tác xây dựng lực lượng và xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ, yêu cầu phải hết chú trọng, xây dựng lực lượng quân đội và đảng bộ quân đội ở từng cấp, từng tổ chức thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ; tổ chức lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng tin tưởng giao phó.

Đây là vấn đề then chốt, có tính chiến lược lâu dài. Lực lượng không trong sạch, vững mạnh thì không thể làm được việc gì. Quân đội phải làm gương,  tuyệt đối không được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, vì nó là “giặc nội xâm", "là kẻ thù hung ác"; nó rất gian giảo, xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh,...

Tổng Bí thư cho rằng, trong thời chiến, Quân đội đã đánh thắng giặc ngoại xâm, trong thời bình cũng phải chiến thắng “giặc nội xâm”. Quân đội của chúng ta là do Đảng, Bác Hồ thành lập, lãnh đạo và rèn luyện; là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, trong mọi điều kiện phải luôn luôn trung thành, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ.

Từ khi ra đời đến nay, Quân đội ta đã chiến đấu kiên cường, lập nên bao chiến công hiển hách, đánh thắng bao đế quốc to, sừng sỏ, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đất nước bị chia cắt, bị thực dân, đế quốc xâm lược, toàn Đảng, toàn dân ta, nhưng nòng cốt là Quân đội đã đoàn kết một lòng đánh tan mọi âm mưu xâm lược. Quân đội ta là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, được nhân dân vô cùng yêu mến, quý trọng, được bạn bè thế giới ca ngợi. Chúng ta rất tự hào về Quân đội Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong xây dựng và hòa bình, đất nước có nhiều vấn đề mới đặt ra. Đồng chí lưu ý, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù, là “giặc nội xâm” gian giảo và xảo quyệt. Vậy chống chủ nghĩa cá nhân như thế nào, khi nó ở nhiều nơi và ngay trong nội bộ Quân đội. Quân đội phải kiên quyết đấu tranh với kẻ thù này. Quân ủy Trung ương tiếp tục nghiên cứu, bàn sâu, để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả cao nhất, trước hết là trong nội bộ.

Quân đội ta được lựa chọn kỹ càng, được đào tạo, rèn luyện, giáo dục bài bản, được thử thách quyết liệt, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, được Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, được nhân dân yêu mến,... Vì thế, trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân thì trong Quân đội phải gương mẫu làm trước.

Quân ủy Trung ương cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự mẫu mực; trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Như thế, uy tín của Quân đội sẽ ngày càng cao. Phải có biện pháp cụ thể; không được sợ khuyết điểm, giấu khuyết điểm; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện.

Theo Tổng Bí thư, chống tiêu cực, suy thoái trong nội bộ cũng là nêu gương - một phương thức lãnh đạo. Quân ủy phải nêu gương, phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, thẳng thắn đấu tranh, tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân,…

Từng đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; phát huy hơn nữa ý thức, trách nhiệm, năng lực, trí tuệ trong chỉ đạo, điều hành,…

Trong công tác, nhất là đối với cuộc chiến này, hai lực lượng Quân đội và Công an phải như đôi cánh của một con chim, là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân,…

Tổng Bí thư cho rằng cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng và chủ nghĩa cá nhân là cuộc chiến quyết liệt, lâu dài, nhưng phải quyết tâm làm và làm ngày càng tốt hơn. Mong Quân ủy Trung ương hết sức quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức đảng trong Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh; là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày