Thứ 2, 22/07/2024, 08:10[GMT+7]

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ 4, 22/03/2023 | 23:44:56
713 lượt xem
Ngày 22/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính của Đảng bộ Thành phố năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: LONG HỒ)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: LONG HỒ)

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, thông tri, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác an ninh-nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh, trật tự; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ, khá toàn diện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong năm 2023 giao Ban Nội chính Thành ủy Thành phố chủ trì, phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng quy định, quy chế trong phối hợp giữa các cơ quan nội chính cho phù hợp với tình hình hiện nay về lĩnh vực công tác an ninh, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng, những vụ việc đã triển khai chỉ đạo, nhất là các chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị tiếp tục chỉnh đốn, đổi mới hoạt động các cơ quan nội chính, tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng trên cơ sở minh bạch và công bằng, đúng quy định pháp luật.

Đi cùng với đó, đồng chí giao Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì đề xuất giải pháp hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát huy vai trò của khối nội chính quận ủy, huyện ủy, thành ủy Thủ Đức trong công tác lãnh đạo công tác nội chính tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tuân thủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng trong các cơ quan nội chính, tư pháp; tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm về số lượng, chất lượng.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên

Dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" cho 18 đồng chí thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính năm 2022.

Theo nhandan.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày