Chủ nhật, 14/07/2024, 17:09[GMT+7]

Sức trẻ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ nhật, 26/03/2023 | 07:15:43
1,562 lượt xem
Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội trong năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, có 62% số ý kiến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm đạt kết quả đáng phấn khởi (tăng 10% so với năm 2021). Trong khi đó, ý kiến cho rằng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên đạt kết quả đáng phấn khởi cũng đạt 61% (tăng 7% so với năm 2021).

Ảnh minh họa: TRẦN HẢI.

Những năm qua, tuổi trẻ Việt Nam luôn tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt trong tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng vận dụng sức trẻ, sự sáng tạo nhằm tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, thời gian tới, cùng với sự phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, dự báo các hành vi tham nhũng, tiêu cực sẽ ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường. Với nền tảng là những kết quả tích cực đã đạt được, tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vai trò và quyết tâm chính trị, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh việc liên tục trau dồi bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn viên, thanh niên mỗi địa phương, nhất là tại các cơ quan, đơn vị nhà nước cần phát huy triệt để vị thế, vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tổ chức được nhiều tọa đàm, hội thảo, diễn đàn góp ý... tập hợp những ý kiến chất lượng, xác đáng góp phần giúp các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo các nghị quyết, dự án luật, nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn luật, quy định, quy chế dân chủ trong nội bộ của cơ quan, đơn vị. Từ đó, khắc phục các kẽ hở trong thực thi chính sách, hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực, phát huy được tinh thần dân chủ, sự giám sát của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, thanh niên về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua các nền tảng mạng xã hội với hình thức tuyên truyền mới lạ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc; khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia phát hiện, mạnh dạn tố giác những hành vi tiêu cực, tham nhũng ở địa phương, đơn vị.

Các cấp bộ Đoàn hoàn toàn có thể vận động sự tham gia của các cổng thông tin, trang fanpage trên mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn để phối hợp tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng cách mạnh dạn tạo các diễn đàn mở để trao đổi trực tuyến các ý kiến, quan điểm khác nhau. Qua đây, tích cực tranh luận, giải thích với những người có ý kiến, quan điểm khác biệt hoặc phản bác những quan điểm thù địch, chống phá Đảng và chế độ.

Đối với đoàn viên, thanh niên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, cần phát huy vai trò nêu gương, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với những nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đối với đoàn viên, thanh niên trong cơ quan nhà nước, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự rèn luyện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là các cán bộ trẻ, đoàn viên bộ phận cung cấp dịch vụ công hoặc làm việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp...

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp. Cuộc chiến chống tham nhũng dù “không có tiếng súng” nhưng thực tế lại vô cùng gian truân, khốc liệt. Vì vậy, để cuộc chiến này có những bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, tuổi trẻ cả nước không nên chỉ dừng lại ở “chống”, mà còn phải tăng cường “phòng ngừa” từ xa, từ sớm. Tin tưởng rằng, với khí thế “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” và sức trẻ, sức sáng tạo của hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên cả nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu, mong đợi của Nhân dân.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày