Thứ 5, 20/06/2024, 12:38[GMT+7]

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Chủ nhật, 09/04/2023 | 07:47:53
1,753 lượt xem
Ngày 8/4, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ, nguồn cán bộ nữ hẫng hụt, ở một số lĩnh vực, tỷ lệ cán bộ nữ sụt giảm.

Đối với Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, hệ thống pháp luật, chính sách đối với phụ nữ và bình đẳng giới từng bước được hoàn thiện và có nhiều tiến bộ.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, nhiều mục tiêu của Nghị quyết 11 về công tác cán bộ nữ chưa đạt. Vì vậy, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư xác định nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của phụ nữ, công tác phụ nữ, bình đẳng giới; hoàn thiện luật pháp, chính sách, đặc biệt là bình đẳng giới; xây dựng sự phát triển toàn diện của phụ nữ Việt Nam, chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 11; phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Quang cảnh hội nghị. 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người lãnh đạo và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và các mục tiêu, chương trình bình đẳng giới; đồng thời, cần bổ sung và thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thách thức, hạn chế về: chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và nữ.

Bên cạnh đó, động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; bảo đảm đạt được mục tiêu tỷ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mạnh, công tác cán bộ nữ là bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng đòi hỏi cao, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng có đủ năng lực, phẩm chất để cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc là nhiệm vụ rất quan trọng.

Vì vậy, cần được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác chỉ đạo, thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 47.508 công chức, viên chức là nữ (tỷ lệ 46,33%) trên tổng số 102.534 công chức, viên chức toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có 14.006 cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (chiếm 29,48%). 


Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày