Thứ 5, 25/07/2024, 20:34[GMT+7]

Triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp thu ngân sách

Thứ 5, 13/04/2023 | 15:08:42
12,176 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước quý I và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2023 vào sáng ngày 13/4. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Quý I/2023, tổng thu nội địa đạt 1.896 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán, bằng 86,3% cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 653 tỷ đồng, đạt 26,1% dự toán, bằng 91,7% cùng kỳ năm 2022; thu từ thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất) thực hiện 1.243 tỷ đồng, đạt 16,2% dự toán, bằng 83,8% cùng kỳ năm 2022. Nhiều chỉ tiêu thu chiếm tỷ trọng lớn đạt thấp hơn bình quân chung như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 16,3% dự toán, thuế bảo vệ môi trường đạt 2,1% dự toán...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ hơn nguyên nhân số thu từ thuế và phí đạt thấp so với dự toán, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tăng thu cho ngân sách trong thời gian tới.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tại cuộc họp. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh khẳng định: Mặc dù Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh và ngành thuế đã triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp thu nhưng kết quả thu vẫn còn thấp, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao, đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các huyện, thành phố đặc biệt là ngành thuế và hải quan triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp; tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho các doanh nghiệp, dự án và cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ đó sớm đưa các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với ngành thuế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với các cấp, ngành rà soát lại các khoản thu mới phát sinh trên cơ sở đó tham mưu giải pháp thu kịp thời vào ngân sách; duy trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho người nộp thuế; rà soát lại các khoản nợ đọng trên cơ sở đó có giải pháp thu phù hợp; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ công vụ, cải cách thủ tục hành chính, phân công cụ thể cán bộ theo dõi, giám sát số thu để đôn đốc nộp kịp thời số phát sinh vào ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai chỉ đạo của các cấp, ngành về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Các huyện, thành phố phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường và các ngành liên quan rà soát lại các khu đất, quỹ đất để tổ chức đấu giá; phối hợp với ngành thuế và cơ quan chức năng của huyện, thành phố trong công tác thu ngân sách nhằm bảo đảm dự toán thu ngân sách được giao.

Minh Hương