Thứ 2, 27/05/2024, 11:18[GMT+7]

Trường đại học phải công khai chi phí đào tạo cả khóa học

Thứ 2, 15/05/2023 | 10:32:28
3,033 lượt xem
Các cơ sở đào tạo phải thông tin đầy đủ về chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học; chính sách học bổng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ tài chính, chỗ ở ký túc xá và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác dành cho sinh viên.

Thí sinh Hà Nội tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Một trong những lưu ý quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở đào tạo đại học trong kỳ tuyển sinh năm 2023 là phải công bố công khai trong đề án tuyển sinh về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn của sinh viên. 

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cũng cần công khai các phương án xử lý rủi ro với thí sinh khi triển khai công tác tuyển sinh đại học năm nay, đồng thời, công khai cam kết trách nhiệm của cơ sở đào tạo. 

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề án tuyển sinh năm 2023 của từng cơ sở đào tạo đại học cần bảo đảm các nội dung cơ bản để thí sinh có thể tìm hiểu, lựa chọn và có đầy đủ căn cứ quyết định nguyện vọng đăng ký dự tuyển. Theo đó, trong đề án tuyển sinh, cơ sở đào tạo cần có thông tin giới thiệu về đơn vị, các ngành và chương trình đào tạo, thông tin về quyết định mở ngành, ngôn ngữ đào tạo, đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập và nghiên cứu, văn bằng tốt nghiệp, kết quả kiểm định chất lượng. 

Toàn bộ thông tin về đề án tuyển sinh năm 2023 phải được công khai trên trang thông tin của cơ sở đào tạo và qua các hình thức thích hợp khác trước khi mở đăng ký dự tuyển của đợt tuyển sinh đầu tiên ít nhất 30 ngày. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung thì phải trước ít nhất 15 ngày. 

Theo hanoimoi.com.vn