Thứ 5, 20/06/2024, 08:49[GMT+7]

Các hồ thủy điện dọc sông Đà xuống dưới mực nước chết.

Thứ 6, 09/06/2023 | 07:35:27
2,558 lượt xem
Các nhà máy thủy điện dọc sông Đà đóng góp gần 40% tổng công suất điện phía Bắc, nhưng hiện 4/5 nhà máy tạm dừng hoặc phát điện cầm chừng do hồ chứa xuống dưới mực nước chết.

Video: th%%8Dc_s%C3%B4ng_%C4%90%C3%A0_'kh%C3%A1t_n%C6%B0%E1%BB%9Bc'.mp4?_t=1686235500

 Theo: vnexpress.net