Thứ 6, 14/06/2024, 09:51[GMT+7]

Kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:25:20
8,867 lượt xem
Sáng ngày 9/6, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Video: 090623_-_KY_HOP_HDND_TINH.mp4?_t=1686312240

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 7 tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Đây đều là các vấn đề cấp thiết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh cần xem xét, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách để triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp.

Các đại biểu phát biểu đánh giá cao và nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp cũng như báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; đề nghị HĐND tỉnh thông qua để tạo thuận lợi cho triển khai các chương trình, dự án. Các đại biểu cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 7 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 1 nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, 1 nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế. 

Các đại biểu dự kỳ họp.Đại biểu Đinh Gia Dũng, tổ thành phố tham gia thảo luận tại hội trường.

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào tỉnh. Hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm tạo niềm tin, động lực thu hút các dự án đầu tư. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, xây dựng và đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu bảo đảm đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án. Thường trực HĐND, các ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 

Đồng chí mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

  1. Nghị quyết về phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP;
  2. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình;
  3. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình;
  4. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;
  5. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Thái Bình;
  6. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tỉnh Thái Bình. 
  7. Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật Khu vực phòng thủ tỉnh.

Tin: Thu Hiền 

Ảnh: Thành Tâm


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày