Thứ 2, 22/07/2024, 00:37[GMT+7]

Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Thứ 3, 20/06/2023 | 17:35:21
1,457 lượt xem
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Công an tỉnh có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn, văn bản và chỉ đạo của trung ương, của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên được thực hiện, cụ thể hóa với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, thể hiện nhất quán trong nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa, hằng năm của Đảng ủy Công an tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành 42 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó có Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐUCA, ngày 16/9/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong các tổ chức đảng lực lượng Công an Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2022, đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành ủy trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố.

Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện 10 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 78 lượt tổ chức đảng và 70 lượt đảng viên; các đảng ủy, chi bộ cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện 211 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 251 lượt tổ chức đảng và 215 lượt đảng viên; Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy công an huyện, thành phố thực hiện 70 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 219 lượt tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự uốn nắn, chủ động phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời phát hiện những nội dung, vấn đề chưa phù hợp, những khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chấm điểm cao nhất trong khối đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương chấm điểm tối đa thang điểm thi đua.

Theo đồng chí Phạm Đình Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đảng ủy Công an tỉnh, đảng ủy, chi bộ cơ sở, đảng ủy công an các huyện, thành phố luôn chủ động, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ, do vậy đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch công tác được nâng lên, cán bộ kiểm tra, giám sát ở các cấp ngày càng được củng cố, trình độ, năng lực công tác tác chuyên môn được nâng cao. Các tổ chức đảng giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng. Tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy được đề cao. Tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cấp ủy viên được củng cố, kiện toàn. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu công tác của Đảng bộ và Công an tỉnh đề ra. An ninh chính trị ổn định, không để xảy ra bạo loạn, biểu tình, khủng bố; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép và phát sinh "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Tội phạm được kiềm chế và kéo giảm; các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả thiết thực, trong đó đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và căn cước công dân. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương. Năm 2022, có 1.284 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó Công an tỉnh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát theo hướng chuẩn hóa, khoa học, chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm phương châm "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả". Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành chương trình công tác bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt phương châm "giám sát mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; việc chấp hành nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; về trách nhiệm nêu gương; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kê khai tài sản, thu nhập ... Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, dũng khí của cán bộ kiểm tra trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng kiểm tra, giám sát trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới..

Minh Nguyệt 

(Công an tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày