Chủ nhật, 14/07/2024, 17:13[GMT+7]

Gắn kết cộng đồng dân cư thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ 6, 23/06/2023 | 08:19:16
861 lượt xem
Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý báo cáo tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và dự thảo Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về Ngày hội trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề xuất các giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết trong thời gian tới.

Trong đó, các đại biểu nhận định qua triển khai thực hiện, việc tổ chức Ngày hội đã đi vào lòng dân và được người dân đồng tình ủng hộ.

Để tiếp tục tổ chức hiệu quả ngày hội, Trung ương cần tiến hành tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để có hướng đi mới, phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều ý kiến cho rằng, Trung ương cần đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng Ngày hội. Cần quan tâm việc xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, như tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, khuyến khích các khu dân cư tổ chức ngày hội theo hình thức liên khu dân cư, cấp xã hoặc liên xã với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng và phù hợp điều kiện từng địa bàn; quan tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội cho các khu dân cư ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu cũng đề nghị, Trung ương cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ việc tổ chức Ngày hội với các hoạt động như tuyên truyền phổ biến pháp luật, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; tham gia bảo vệ môi trường, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện công trình, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng Ngày hội, Trung ương cần phát huy vai trò, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhất là Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế ở khu dân cư.

Ngoài ra, việc tổ chức Ngày hội cần bảo đảm phần lễ được tổ chức trang trọng, nghiêm túc; phần hội được tổ chức trong không khí đầm ấm, vui tươi, gắn kết cộng đồng dân cư, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, sau 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã mang lại tác động to lớn đến đời sống xã hội, góp phần nâng cao mọi mặt của đời sống nhân dân.

Thông qua Ngày hội đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Việc tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là giải pháp trọng tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức ngày hội là đợt sinh hoạt chính trị-xã hội tại mỗi địa phương, tạo sự gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy


Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy, việc tổ chức Ngày hội ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy được tính sáng tạo, chủ động của người dân trong tổ chức thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chưa có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức thực hiện. Một số nơi, nhân dân chưa thật sự quan tâm đến việc tổ chức Ngày hội, Một số địa phương cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, chưa có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là giải pháp trọng tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mục tiêu đặt ra là nâng cao chất lượng ngày hội trên từng địa bàn dân cư. Việc tổ chức ngày hội là đợt sinh hoạt chính trị-xã hội tại mỗi địa phương, tạo sự gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong cộng đồng.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày