Thứ 6, 19/04/2024, 13:35[GMT+7]

Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân

Thứ 3, 04/07/2023 | 16:21:58
10,463 lượt xem
Sáng ngày 4/7, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của 2 ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên các ban chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 040723_-_TANG_CUONG_DOI_THOAI.mp4?_t=1688465908

 

6 tháng đầu năm 2023, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp thường xuyên được kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp và có hiệu quả, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, năng động, gần dân, hiểu dân, góp phần hạn chế những tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà đối với nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ổn định, đúng quy định của pháp luật. Một số sự kiện lớn của các tổ chức tôn giáo đã được Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh với các huyện, thành phố và cơ sở trong công tác tôn giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, tranh thủ các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo để giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng, tôn giáo để mọi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tôn giáo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu để triển khai tổ chức thực hiện. Kiên quyết xử lý những đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng dân chủ đi ngược lại chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền phải thực chất, cụ thể, hiệu quả, thường xuyên, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời xử lý những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức tôn giáo, người dân. Luôn gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở. Tích cực mở rộng dân chủ bảo đảm thực chất, hiệu quả trên tất cả loại hình. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 ban chỉ đạo; tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên trong ban chỉ đạo trong giải quyết các vấn đề nổi cộm. 

Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày