Thứ 5, 23/05/2024, 07:48[GMT+7]

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn

Thứ 2, 24/07/2023 | 08:04:53
1,730 lượt xem
Thêm nhiều trường đại học công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hay còn gọi là điểm sàn.

Anh minh họa.

Trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn từ 20-21. Với các ngành nhân đôi hệ số môn Toán, điểm sàn 29-30.

Trường Quản trị và Kinh doanh cũng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn là 22.

Trường Đại học Hà Nội có điểm sàn từ 16 điểm trở lên, chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ.

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải điểm sàn từ 16 đến 22.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, điểm sàn với các ngành thuộc khối sư phạm là 18 đến 21,5.

Trường Đại học Cần Thơ điểm sàn từ 15 đến 19.

Các thí sinh tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng cho đến hết 30/7.

Theo vtv.vn