Thứ 2, 20/05/2024, 19:01[GMT+7]

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5, 03/08/2023 | 23:22:02
2,486 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, những năm qua, ngành tuyên giáo đã tham mưu với cấp ủy các cấp tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả quan trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa Lân tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Ảnh: Hợp Khánh (BĐBP Thái Bình)

Nổi bật là đổi mới việc tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở giúp tiết kiệm thời gian để chủ trương của Đảng và của cấp ủy các cấp đến nhanh hơn, gần hơn với cán bộ, đảng viên và sớm được triển khai trên thực tế. Một số hội nghị có số lượng điểm cầu và số đảng viên tham gia học tập lớn như: hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa với 319 điểm cầu, 26.658 đại biểu; hội nghị triển khai chuyên đề năm 2022 với 302 điểm cầu, 45.148 đại biểu; hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023 với 282 điểm cầu, 23.900 đại biểu; hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII với 303 điểm cầu, 32.425 đại biểu; hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII với 191 điểm cầu, 11.400 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chính trị - tư tưởng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về các tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai với hình thức đa dạng: thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hệ thống phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử; tổ chức tọa đàm lịch sử, hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn tại địa phương, đơn vị; qua tài liệu, sách, báo, tạp chí... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công 3 cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia: Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”, “Tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Tham mưu cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành chuyên đề năm và thành các chủ đề từng tháng trên bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ. Nội dung các nghị quyết, chỉ thị được biên tập ngắn gọn và đăng tải trên “Sổ tay đảng viên điện tử” của tỉnh, giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong công tác nghiên cứu, học tập.

Các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền những nội dung cốt lõi, tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin đến đoàn viên, hội viên; phát động đoàn viên, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực: mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Biến rác thải thành tiền” của hội liên hiệp phụ nữ các cấp, mô hình “Câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi” của hội nông dân, mô hình “Tự quản trật tự đô thị - an toàn giao thông”, “Tham gia phòng, chống ma túy” của hội cựu chiến binh, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của công đoàn. Từ năm 2018 - 2022, đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với hội cựu chiến binh tổ chức hơn 700 chương trình gặp mặt nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử; tổ chức được hơn 7.200 hoạt động về nguồn, dâng hương, báo công, chăm sóc, vệ sinh đền thờ và các khu lưu niệm Bác Hồ... Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng và nâng cao chất lượng các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, tích cực hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tạp chí Văn nghệ Thái Bình đã có trên 50 bài viết chuyên sâu, 60 bài thơ, nhiều tranh ảnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 100 tác phẩm tham gia sơ khảo các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác do trung ương tổ chức, trong đó có triển lãm “Chân dung huyền thoại Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp” tạo được nhiều ấn tượng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc theo phân cấp. Từ năm 2018 - 2022, toàn tỉnh đã cử 182 cán bộ học lớp cao cấp chính trị tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I; phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I mở lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung cho 340 học viên. Cấp tỉnh đã mở 96 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 17.838 lượt học viên; cấp huyện đã mở 1.508 lớp cho 269.886 lượt học viên. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tập trung đổi mới nội dung các chương trình và phương pháp nghiên cứu, học tập, giảng dạy các môn lý luận chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Các hoạt động thao giảng, dự giờ, tổ chức các hội thi được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức thành công hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018, 2021, chọn cử giảng viên dự thi ở cấp khu vực và toàn quốc. Kết quả, 1 giảng viên đạt giải nhì, 1 giảng viên đạt giải ba hội thi giảng viên giỏi khu vực phía Bắc, 1 giảng viên đạt giải ba hội thi giảng viên giỏi toàn quốc.

Việc giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” được ngành giáo dục và đào tạo triển khai nền nếp. Đối với các trường đại học, cao đẳng, trong quá trình giảng dạy môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” đã chú trọng khai thác các vấn đề của địa phương, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và mục đích thực sự của việc học tập môn học. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, lớp sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục; thường xuyên hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW cũng cho thấy một số vấn đề: sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị nói chung, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên còn có tâm lý ngại học lý luận; vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu trong học tập và làm theo Bác của người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có mặt chưa cao…

Thời gian tới, ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu với cấp ủy nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng tận dụng ưu thế của công nghệ để lan tỏa những giá trị cốt lõi, sâu sắc, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Do vậy, rất cần mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác, trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn, thật sự gương mẫu trong học tập và làm theo Bác để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác.

Trần Thị Loan
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày