Thứ 6, 19/04/2024, 12:29[GMT+7]

30.000ha lúa mùa phải phun lần 2 phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ

Thứ 2, 28/08/2023 | 09:00:36
12,618 lượt xem
Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 20 - 24/8, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại khác cho 97% diện tích lúa mùa.

Nông dân huyện Tiền Hải phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ cho lúa mùa.

Tuy nhiên, mật độ sâu cuốn lá nhỏ vụ mùa năm nay quá cao. Tại những vùng, những địa phương phòng, trừ không bảo đảm nguyên tắc “4 đúng”, sử dụng các loại thuốc không theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, mật độ sâu sống còn 50 - 100 con/m2, đặc biệt tại những diện tích chưa được phun thuốc, mật độ sâu sống còn rất cao từ 200 - 500 con/m2

Lượng sâu này sẽ gây hại nghiêm trọng cho lá đòng, lá công năng của lúa mùa dẫn đến giảm năng suất nghiêm trọng, gây mất mùa nếu không được phun trừ kịp thời.

Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương đôn đốc, hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng. Những diện tích lúa có mật độ sâu cuốn lá nhỏ từ 20 con/m2 trở lên phải tổ chức phun trừ lần 2. Dự kiến diện tích phải phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 2 trong toàn tỉnh khoảng 30.000ha. Thời gian phòng trừ lần 2 tập trung từ ngày 26 - 29/8. Ngoài ra, diện tích lúa trỗ bông đầu tháng 9 cần phun trừ sâu đục thân hai chấm, phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn nếu trời âm u, mưa kéo dài.

Ngân Huyền