Thứ 2, 15/04/2024, 07:25[GMT+7]

Tập trung thực hiện Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý

Thứ 4, 04/10/2023 | 18:16:30
13,894 lượt xem
Chiều ngày 4/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 1 của Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 41023-di_chuy%E1%BB%83n__hu_v%E1%BB%B1c_ven_s%C3%B4ng_Tr%C3%A0_L%C3%BD.mp4?_t=1696427779

 

Hiện nay, việc di dời trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước đang được tiến hành khẩn trương, dự kiến cuối năm nay sẽ đủ điều kiện bố trí nơi làm việc mới cho một số đơn vị. Về di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đã lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 9/13 đơn vị doanh nghiệp. Đã hoàn thành di dời 3/3 điểm bến bãi. Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân, đã hoàn thành kiểm đếm xong tài sản của 51/61 hộ gia đình, cá nhân. 

Trong quá trình thực hiện Đề án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng, kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa có định mức, đơn giá bồi thường di chuyển các hạng mục máy móc, dây chuyền phục vụ sản xuất, chuyên ngành…

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo phường Lê Hồng Phong phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà thành phố, các sở, ban, ngành, đặc biệt là Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Lê Hồng Phong trong thực hiện đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện nay tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch. Giao UBND thành phố, phường Lê Hồng Phong tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thấy tầm quan trọng của việc phát triển đô thị, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bám sát các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách đã được HĐND tỉnh thông qua để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Trong tháng 10, thành phố hoàn thành phê duyệt, chi trả tiền bồi thường cho 4 doanh nghiệp, 30 hộ gia đình, cá nhân. Thành phố chủ động phá dỡ những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính bố trí đủ nguồn lực để thực hiện dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục di chuyển đến địa điểm mới. Sở Xây dựng phối hợp cùng thành phố hướng dẫn, xây dựng đơn giá hỗ trợ kinh phí di chuyển bảo đảm đúng quy định. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp hoàn tất các thủ tục về đất đai.

Minh Nguyệt 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày