Thứ 7, 20/07/2024, 16:28[GMT+7]

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14/10 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 7, 14/10/2023 | 08:53:08
2,303 lượt xem
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, then chốt, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đến nay, 100% đảng viên Chi bộ Trường THCS Bùi Viện, xã An Ninh (Tiền Hải) khai thác hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm
Theo đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cấp ủy phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên; xây dựng quy chế, quy định thực hiện toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nổi bật là tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả đại hội. Chủ động tham mưu cấp ủy triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và tiến hành sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đạt kết quả tốt. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện của tỉnh gồm 1 đề án, 1 chỉ thị, 11 quy định, quy chế, 24 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo. Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân cấp quản lý trong công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền. Trong công tác quy hoạch cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 08-QĐ/TU và các kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ để triển khai thực hiện với nhiều điểm mới về quan điểm, hệ số, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện quy hoạch bài bản, chặt chẽ, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành thực hiện đạt hiệu quả cao. Thái Bình là 1 trong 5 tỉnh, thành phố được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch sớm nhất trong toàn quốc.

Các nhiệm vụ thường xuyên được ngành triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 90%. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành về công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường, qua đó kịp thời động viên những nơi làm tốt, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu, rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nhiều mô hình mới, hiệu quả cao
Với quyết tâm từng bước số hóa nghiệp vụ công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, khắc phục một số khoảng trống trong công tác xây dựng Đảng, từ năm 2021 Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm để thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Sau gần 2 năm triển khai mở rộng tới 100% chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, phần mềm ngày càng phát huy tính năng, hiệu quả trong quá trình sử dụng, đặc biệt là góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ông Đào Duy Hiệu, Bí thư Chi bộ thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam Thắng (Tiền Hải) cho biết: Hiện nay, trên 90% đảng viên trong Chi bộ đã cài đặt và sử dụng phần mềm. Nhờ có phần mềm mà việc tổ chức sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ bài bản, khoa học và chủ động hơn. Do được tiếp cận trước nội dung sinh hoạt, có thời gian nghiên cứu sâu nên đảng viên không còn đến với cuộc sinh hoạt trong tâm thế thụ động mà có sự tương tác, trao đổi tích cực, thảo luận để xây dựng nghị quyết của Chi bộ. Chính nhờ có sự trao đổi, thảo luận tích cực của đảng viên nên nội dung sinh hoạt rõ ràng, sát thực tiễn địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện hiệu quả, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Một số mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, có khả năng nhân rộng.

Liên quan đến việc phân công cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về dự sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ các xã trong tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ dự sinh hoạt theo quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian về dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở xã trong tỉnh vào ngày 3 của các tháng chẵn trong năm, đồng thời yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh và tương đương chủ động sắp xếp công việc, bố trí lịch công tác không trùng vào ngày 3 của các tháng chẵn trong năm để về dự sinh hoạt. Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về thực hiện thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cán bộ dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm bảo đảm việc sinh hoạt đảng, cán bộ được phân công dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ xã đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả hơn.

Việc được lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu là động lực để Chi bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đào Quyên 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày