Thứ 3, 25/06/2024, 02:53[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Thứ 3, 31/10/2023 | 18:20:12
11,030 lượt xem
Sáng ngày 31/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023. Tới dự có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh những vấn đề mới đang đặt ra đối với công tác tư tưởng của Đảng hiện nay; đồng thời đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập nghiêm túc, nắm chắc các nội dung trong chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp đề ra,  từ đó tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong thời gian tới. 

PGS.TS Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu đã nghe PGS.TS Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề “Những vấn đề mới trong công tác tư tưởng của Đảng”, trong đó đi sâu phân tích và nhấn mạnh một số yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng của Đảng hiện nay: Công tác tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp, mà còn là của tất cả đảng viên với sự tham gia tích cực của nhân dân, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng của Đảng. Công tác tư tưởng phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Công tác tư tưởng phải hướng mạnh về cơ sở; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tư tưởng. Tăng cường dự báo tình hình, chủ động phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức xúc trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Tập trung đầu tư cho công tác tư tưởng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tư tưởng trước những đòi hỏi của tình hình mới…

Các đại biểu dự hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh, của địa phương 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 2 tháng cuối năm 2023; tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023; chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”; các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành. Ngoài ra, cần tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội; tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phản ánh tình hình theo quy định.

 Đào Quyên

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày