Thứ 5, 23/05/2024, 07:08[GMT+7]

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ nỗ lực để có 560 nghìn tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương

Thứ 4, 08/11/2023 | 15:34:25
1,300 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh nguồn lực còn khó khăn, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tình hình trong nước, ngoài nước tác động, Chính phủ đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560 nghìn tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Phấn đấu để lương khu vực Nhà nước tiệm cận doanh nghiệp

Sáng 8/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Sau hơn 2 ngày chất vấn 4 nhóm lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng đàn trước Quốc hội báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội về việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.

Đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết việc bố trí ngân sách và xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan sẽ được Chính phủ triển khai như thế nào để bảo đảm tính đồng bộ trong cải cách chính sách tiền lương.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tiền lương là một vấn đề luôn được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm. Tiền lương mang lại tái tạo sức lao động, là động lực cho cán bộ, công chức, người lao động để tham gia các hoạt động của mình, cũng như phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Về cải cách tiền lương, Thủ tướng nêu rõ, chủ trương, đường lối của Đảng đã có, Nghị quyết 27 của khóa trước đã ban hành, nhưng vừa qua chưa thực hiện được do nguồn lực còn khó khăn, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình trong nước, ngoài nước tác động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

“Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản. Hiện nay, có khoảng 560 nghìn tỷ đồng để chi cho cải cách tiền lương và bắt đầu từ ngày 1/7/2024 đến hết năm 2026”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, song song với cải cách tiền lương trong khu vực Nhà nước, cũng tập trung cải cách tiền lương khu vực ngoài Nhà nước, doanh nghiệp để tiệm cận với nhau.

Sắp tới, để tiếp tục thực hiện công tác này, một mặt cần tiếp tục hoàn chỉnh vị trí việc làm, mặt khác tiến hành tinh giản biên chế gắn với hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm các khoản chi để bảo đảm chi lương cho người lao động.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chính sách tiền lương ngoài khu vực Nhà nước, để 2 chính sách này tiệm cận nhau theo Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương, Thủ tướng nêu rõ.

Nhiệm vụ quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Nêu vấn đề chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nhắc đến ý kiến cho rằng, trong cải cách thể chế vẫn chưa rõ cải cách quan trọng và trọng tâm nhất là gì. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn rườm rà, sức ỳ của một bộ phận cán bộ công chức vẫn là cản trở cho sự phát triển.

“Nếu được xếp thứ tự ưu tiên 3 vấn đề quan trọng nhất trong thời gian tới, Thủ tướng sẽ chọn vấn đề gì? Và giải pháp gì để xử lý những tồn tại hạn chế nêu trên?”, đại biểu Hoa đặt câu hỏi.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ trong cải cách thể chế cần hài hòa, hợp lý, trong đó tháo gỡ được thể chế thì sẽ tháo gỡ được nguồn lực.

Nhấn mạnh phát triển được hạ tầng sẽ giảm sức cạnh tranh cho hàng hóa, giảm chi phí logistics, Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ quan trọng là phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, cả 3 đột phá đều đang tiến hành, phù hợp hoàn cảnh cụ thể trong từng giai đoạn để lựa chọn mục tiêu ưu tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người đứng đầu Chính phủ thừa nhận tình trạng thủ tục hành chính rườm rà là vấn đề gây tăng chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, thái độ của một bộ phận công chức xử lý công việc theo thẩm quyền nhưng đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Theo Thủ tướng, để giải quyết vấn đề này, cần tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời với cán bộ công chức cần bảo đảm lợi ích tinh thần và vật chất, để cán bộ bảo đảm nhiệm vụ, chức trách được giao.

Bên cạnh đó, cũng cần có giải pháp về tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân cán bộ với doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; yêu cầu các bộ, ngành rà soát lại các thủ tục để trên cơ sở đó cắt giảm thủ tục không cần thiết.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, người đứng đầu chính quyền các địa phương tiếp tục vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị để vừa thúc đẩy, giám sát, vừa động viên, vừa định ra những nhiệm vụ cơ bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

“Giải pháp căn cơ, tôi nghĩ vẫn là các giải pháp liên quan đến tinh thần trách nhiệm, năng lực cán bộ xử lý cắt giảm các thủ tục hành chính, tăng chế tài xử lý”, Thủ tướng nêu rõ.

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) nêu câu hỏi chất vấn Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tại phiên chất vấn, đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) nhắc đến Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có giao cho Chính phủ chỉ đạo kịp thời để thể chế hóa và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức. Tuy nhiên sau gần 15 năm đến nay vẫn chưa thể chế hóa nội dung này. Đại biểu đặt câu hỏi với Thủ tướng khi nào Chính phủ sẽ thực hiện theo nhiệm vụ nghị quyết đã giao

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận khuyết điểm về việc này và cho biết, “giao nhiệm vụ mà chưa hoàn thành thì phải nhận khuyết điểm”, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bản thân Thủ tướng và các Phó Thủ tướng phụ trách cũng phải phối hợp với các bộ, ngành để vào cuộc.

Đồng thời, đại biểu Lý Tiết Hạnh cũng chất vấn về việc trước đây, Nghị định 42/2017 có quy định cho phép ủy quyền về cho địa phương để thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán xây dựng đối với một số dự án nhóm A đang phân cấp mạnh mẽ, nhưng sang Nghị quyết 15/2021 thì không còn việc ủy quyền nữa. Trong khi đó, có những dự án khu du lịch trên 800 tỷ đồng nhưng công trình thấp tầng, việc xây dựng không đòi hỏi kỹ thuật cao thì hoàn toàn địa phương có thể đủ năng lực để thẩm định.

Đại biểu Hạnh đề nghị Thủ tướng cho biết việc ủy quyền phê duyệt một số dự án như trên có phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền không; đề nghị rà soát các trường hợp tương tự để phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa.

Theo Thủ tướng, cần rà soát, đánh giá lại phân cấp, phân quyền liên quan đến các dự án cho phù hợp với thực tiễn, xem xét nếu gặp vướng mắc pháp lý thì tháo gỡ. Trong đó tổ chức thực hiện và phân cấp phân quyền thì phải nâng cao khả năng thực thi, tăng giám sát, kiểm tra.

“Nhất là những dự án có tính chất kỹ thuật, các bộ, ngành có liên quan phải phối hợp với các địa phương. Khi phân cấp, phân quyền không có nghĩa giao khoán cho địa phương, giao khoán cho cấp dưới. Chúng ta phải tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ khi gặp khó khăn” Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày