Thứ 7, 22/06/2024, 09:57[GMT+7]

Đại hội đại biểu Hội Làm vườn huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ 4, 08/11/2023 | 16:38:40
5,452 lượt xem
Sáng ngày 8/11, Hội Làm vườn huyện Tiền Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn huyện Tiền Hải đã có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên đã đóng góp tích cực, trong đó hiến 1.833m2 đất cho đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng; đóng góp 500 ngày công, trực tiếp làm 7km đường giao thông; kiên cố hóa 2km kênh mương. Trong đó đã xây dựng 27 vườn với diện tích 33,7ha cho giá trị 367,2 triệu đồng/vườn/năm, thu hút 137 lao động. Hội phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức 328 lớp tập huấn, hội thảo về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt cho 6.000 lượt hội viên tham gia; hỗ trợ hội viên vay vốn với dư nợ trên 18 tỷ đồng... Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Hội Làm vườn huyện Tiền Hải chú trọng củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, kết nạp được 400 hội viên, đưa tổng số hội viên lên gần 6.000 hội viên.

Đại diện Hội Làm vườn tỉnh tặng hoa chúc mừng.  Lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải tặng hoa chúc mừng. 

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội đã thống nhất tập trung vào thực hiện 8 chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp để xây dựng Hội Làm vườn huyện Tiền Hải vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chương trình, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Làm vườn huyện khóa 2023 - 2028, bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Làm vườn tỉnh.

Mạnh Thắng