Thứ 2, 27/05/2024, 11:39[GMT+7]

Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn tăng 13,7%

Thứ 3, 14/11/2023 | 13:43:34
3,974 lượt xem
Đến hết tháng 10/2023, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 118.900 tỷ đồng, tăng 13,7% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 93,6% tổng nguồn vốn huy động. Với nguồn vốn dồi dào đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung cho vay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 10/2023 ước đạt 90.510 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm 31/12/2022.

Hoạt động giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình tại Phòng giao dịch Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, cùng với việc giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm so với cuối năm 2022, phổ biến ở mức 8 - 9,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn, 10 - 11,5%/năm đối với cho vay trung và dài hạn; các TCTD trên địa bàn tỉnh còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 9 doanh nghiệp, 1 hộ kinh doanh được hỗ trợ, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đến ngày 31/8 đạt 600 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 1,5 tỷ đồng, số tiền lãi được hỗ trợ đạt 2,6 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho 14 doanh nghiệp, 81 cá nhân với tổng giá trị nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế đến ngày 31/8 đạt 317 tỷ đồng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt 280 tỷ đồng. Sự hỗ trợ kịp thời đó đã giúp các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất.

Minh Hương