Thứ 5, 25/07/2024, 20:05[GMT+7]

Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác thu ngân sách nhà nước

Thứ 4, 15/11/2023 | 17:02:15
11,906 lượt xem
Chiều ngày 15/11, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước 10 tháng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những tháng còn lại năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 10/2023, tổng thu nội địa thực hiện 6.107 tỷ đồng, đạt 60% dự toán Bộ Tài chính, bằng 68,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó tổng thu từ thuế và phí (trừ tiền sử dụng đất) đạt 4.158 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán, bằng 69,3% so với cùng kỳ năm 2022; có 10/15 chỉ tiêu thu từ thuế và phí đạt tiến độ; 5/15 chỉ tiêu thu từ thuế và phí chưa đạt theo tiến độ, đạt dưới 84% so với dự toán. Trong tháng 10/2023, có 2 chỉ tiêu có số thu cao đó là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 91,4 tỷ đồng và thu tiền thuê đất đạt 92,5 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh cũng làm việc với các doanh nghiệp có số phát sinh lớn trên cơ sở đó nắm bắt, khuyến khích, động viên doanh nghiệp nộp ngay số tiền thuế phát sinh, số thuế được gia hạn khi đến hạn, đồng thời thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm 2023 theo đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

 Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tại cuộc họp.Lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương phát biểu tại cuộc họp.  

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác thu ngân sách, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu ngành thuế thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác thu ngân sách nhà nước; rà soát từng khoản thu, bằng mọi biện pháp thu hết số thuế phát sinh; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan quản lý thu thuế đạt hiệu quả cao nhất đối với các lĩnh vực thu xây dựng cơ bản vãng lai, xây dựng cơ bản tư nhân, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; đôn đốc các đơn vị nợ đọng, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thu nợ và cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, đôn đốc ngay số tăng thu vào ngân sách nhà nước.

Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn; các sở, ngành tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành được dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao.

Minh Hương