Thứ 3, 16/04/2024, 20:28[GMT+7]

Kiến Xương: khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ 6, 17/11/2023 | 17:19:13
1,660 lượt xem
Sáng ngày 17/11, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2023, huyện Kiến Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nòng cốt là lực lượng vũ trang triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nền quốc phòng toàn dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch; tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ, công tác hội thi, hội thao các cấp tham gia đầy đủ các nội dung đạt kết quả cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Huyện chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Trước mắt, Kiến Xương sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Nhân dịp này, UBND huyện Kiến Xương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

 Lãnh đạo huyện Kiến Xương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

                                                              Thu Thủy