Thứ 7, 20/04/2024, 22:59[GMT+7]

Gần 35.000 hội viên nông dân đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Thứ 2, 11/12/2023 | 21:37:02
2,684 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ ủy thác vốn vay ưu đãi của Chính phủ với Ngân hàng Chính sách xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 252 xã, phường, thị trấn nhận ủy thác thông qua hội nông dân các cấp với tổng dư nợ nhận ủy thác đến ngày 30/11 đạt 1.495,6 tỷ đồng, chiếm 35,56% tổng dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể với 34.782 hội viên đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,15% tổng dư nợ nhận ủy thác.

Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội ở xã Đông Hoàng (Tiền Hải).

Các huyện có tỷ lệ dư nợ ủy thác cho vay qua hội nông dân cao như: Đông Hưng 220 tỷ đồng, Thái Thụy 218 tỷ đồng, Tiền Hải 206 tỷ đồng, Kiến Xương 204 tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác cho vay, thời gian qua, các cấp hội nông dân còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện đặc biệt là gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, từ đó tăng nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các chương trình. Đến hết tháng 11/2023, toàn tỉnh có 34.278 hội viên nông dân tham gia gửi tiết kiệm với số dư tiết kiệm gần 68 tỷ đồng.

Minh Hương