Thứ 3, 25/06/2024, 19:33[GMT+7]

Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu: 55 năm hành trình khát vọng vươn xa

Thứ 5, 14/12/2023 | 17:31:35
3,994 lượt xem
Suốt 55 năm hình thành, xây dựng và phát triển, ở thời kỳ nào cũng vậy, ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo và khát vọng vươn xa của các thế hệ lãnh đạo, người lao động Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu trở thành truyền thống quý báu giúp Long Hầu vượt qua những khó khăn, thách thức, phát triển mạnh mẽ. Long Hầu không chỉ là niềm tự hào của mỗi cán bộ, công nhân Công ty mà cả ngành gốm sứ Thái Bình.

Video: 141223-_55_LONG_HAU.mp4?_t=1702549829

  Khắc Duẩn – Anh Dân