Thứ 5, 02/02/2023, 09:17[GMT+7]

Đông Hưng: Biểu dương 80 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc năm 2022

Thứ 4, 22/06/2022 | 15:17:41
10,548 lượt xem
Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, sáng ngày 22/6, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đông Hưng tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2022.

Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đông Hưng những năm qua được các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua phong trào, nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Mỗi hộ gia đình đều có ý thức thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, đoàn kết xóm làng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình và khi gặp khó khăn hoạn nạn. Việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Kết quả năm 2021, toàn huyện có 91,9% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 0,6% so với năm 2020. Năm 2022, toàn huyện có 97,9% gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

Lãnh đạo huyện Đông Hưng trao giấy khen cho 80 gia đình văn hoá  tiêu biểu xuất sắc năm 2022.

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình và 80 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2022.

Nguyễn Triệu