Chủ nhật, 04/12/2022, 02:37[GMT+7]

Xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, du lịch, di sản

Thứ 3, 27/09/2022 | 16:54:06
12,790 lượt xem
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.

Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân cấp, ủy quyền, không đùn đẩy, né tránh; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nhất là kỹ năng giải quyết, xử lý các công việc phức tạp, mang tính liên ngành. Chú trọng phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động.

Rà soát, thẩm định chặt chẽ các hồ sơ cấp phép, cấp văn bản chấp thuận, thỏa thuận và chịu trách nhiệm về nội dung. Đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm cần phát huy vai trò, sự tham gia của hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan. Tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Theo hanoimoi.com.vn