Thứ 5, 08/12/2022, 10:36[GMT+7]

Vũ Thư: Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022

Thứ 5, 10/11/2022 | 19:28:49
10,635 lượt xem
Chiều ngày 10/11, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị bình xét các danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2022.

Người dân xã Phúc Thành tập luyện dân vũ, thể dục thể thao buổi tối góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Năm 2022, huyện Vũ Thư có 204/209 thôn, tổ dân phố đăng ký danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 17/29 xã đăng ký “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, thị trấn Vũ Thư đăng ký đạt “Chuẩn văn minh đô thị”.

Tại hội nghị, trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, chấm điểm theo quy định và xét thực tế việc thực hiện các phong trào thi đua của từng địa phương, Ban Chỉ đạo huyện đã công khai chấm điểm, biểu quyết bình xét các danh hiệu văn hóa mà các khu dân cư, xã, thị trấn đã đăng ký.

Kết quả, sau bình xét, huyện có 197 thôn, tổ dân phố đủ điều kiện công nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 14 xã đạt “Chuẩn văn hóa nông thôn mới”, thị trấn Vũ Thư đạt “Chuẩn văn minh đô thị”. Trên cơ sở bình xét này, huyện sẽ ban hành quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa cho các đơn vị.

Hội nghị là dịp đánh giá thực chất, khách quan việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa bảo đảm chính xác, công khai, từ đó tạo động lực để các khu dân cư, địa phương hăng hái tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Quỳnh Lưu