Thứ 6, 02/12/2022, 12:24[GMT+7]

Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ 5, 17/11/2022 | 16:39:45
6,503 lượt xem
Sáng ngày 17/11, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương đã có những phương pháp, cách thức làm sáng tạo, khoa học, phát huy được hiệu quả của phong trào, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chất lượng, hiệu quả của phong trào được nâng cao, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2021, toàn tỉnh có gần 92% gia đình văn hóa, trên 94% thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác gia đình tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian qua, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào đề nghị các cấp, ngành địa phương chủ động bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Phải xác định rõ vai trò chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện phong trào thuộc trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp; trách nhiệm gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên, từ đó đổi mới công tác kiểm tra, bình xét khen thưởng các danh hiệu văn hóa, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở; củng cố kiện toàn và đưa các hoạt động của ban chỉ đạo các cấp tiếp tục đi vào nền nếp; đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ triển khai thực hiện phong trào; tăng cường nguồn kinh phí cho hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng các danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, hướng phát triển phong trào mang tính bền vững cao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 

 16 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2022 được trao tặng thiết bị âm thanh. 

Nhân dịp này, 122 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen và thiết bị âm thanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra tọa đàm giao lưu với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Tú Anh