Thứ 6, 09/12/2022, 10:38[GMT+7]

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Thứ 4, 23/11/2022 | 10:58:36
3,188 lượt xem
Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam". Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.

Theo hanoimoi.com.vn