Thứ 4, 01/02/2023, 16:36[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

Thứ 5, 22/12/2022 | 18:44:38
9,976 lượt xem
Sáng ngày 22/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của toàn ngành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, công tác văn hóa, thể thao và du lịch có xu hướng phục hồi tích cực sau 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp tục thực hiện phương châm hành động đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", phát động và triển khai chủ đề công tác năm 2022 "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ". Trong năm qua, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 4 luật sửa đổi; trình Chính phủ ban hành 3 nghị định. SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn. Du lịch chính thức mở cửa lại hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 và phục hồi nhanh, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, khách nội địa ước đạt 101 triệu lượt. Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Công tác truyền thông văn hóa đã có những chuyển biến tích cực.

Năm 2023, toàn ngành tiếp tục chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa đi đôi với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động chuyên nghiệp; triển khai chương trình quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030... Về thể thao, triển khai chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Về du lịch, phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa; tập trung làm mới các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó sớm triển khai việc số hóa các di sản văn hóa, đặc biệt đối với các bảo vật quốc gia; chuẩn bị các điều kiện để đầu tư được những công trình văn hóa lớn, mang tầm vóc của một dân tộc có một nền văn hiến rực rỡ. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đời sống các văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, văn hóa; triển khai chính sách để phát triển du lịch một cách toàn diện, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tú Anh