Chủ nhật, 05/02/2023, 10:27[GMT+7]

Phát động Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất

Thứ 2, 26/12/2022 | 20:09:16
6,305 lượt xem
Chiều 26/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định: Những thành tựu ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được thời gian qua là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ làm văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc; và sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan thông tấn báo chí; sự phối hợp, đồng hành đầy nhiệt huyết, tâm huyết của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời phát hiện những điển hình tiên tiến trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch.

“Đây cũng là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Theo đó, các tác giả là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí được cấp phép; và tác giả là người nước ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) phù hợp với quy định của thể lệ Giải đều có quyền gửi bài tham dự Giải.

Công bố về thể lệ Giải, ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết: Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải tối đa không quá 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt.

Về nội dung, các tác phẩm báo chí dự giải cần phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm sau:

Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện.

Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương.

Những mô hình mới, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người như: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới;

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Hướng đến 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; Định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình.

Tác phẩm dự giải cần có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác đổi mới, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Thể loại báo chí được xét trao giải là các tác phẩm báo chí phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)... tuyên truyền về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh kể từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/6/2023.

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 3 giải đồng hạng được trao cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao. Bên cạnh đó là giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.

Các tác giả, nhóm tác giải dự giải cần gửi hồ sơ dự thi tới Báo Văn hóa (124 Nguyễn Du, Hà Nội). Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/6/2023.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành văn hóa (28/8/2023).

Theo nhandan.vn