Thứ 5, 09/02/2023, 00:58[GMT+7]

Quỳnh Phụ: 97,2% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Thứ 6, 30/12/2022 | 16:20:29
15,062 lượt xem
Sáng ngày 30/12, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện lần thứ IX và công tác văn hóa, thông tin năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Năm 2022, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được nâng cao chất lượng, trong đó việc đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá thực hiện bảo đảm đúng quy trình. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,2%; có 96,9% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, tăng 0,4% so với năm 2021. Toàn huyện có 235 CLB văn hóa, văn nghệ; 240 CLB thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân và tham gia phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 45% tăng 0,5% so với năm 2021; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 31% tăng 0,6% so với năm 2021. Đại hội TDTT lần thứ IX được tổ chức bảo đảm tiến độ, nội dung, thời gian theo kế hoạch; tham gia 8 giải thể thao trong chương trình Đại hội TDTT của tỉnh xếp thứ 2 toàn đoàn. Đã ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; chuyển đổi số của huyện có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2023, ngành văn hóa, thông tin huyện Quỳnh Phụ chú trọng thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông tại các xã, thị trấn; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại...

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã được các cấp biểu dương khen thưởng.

Tú Anh