Chủ nhật, 26/03/2023, 00:13[GMT+7]

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thứ 6, 03/03/2023 | 07:48:30
10,481 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW, ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) đã và đang được các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức.

PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia tọa đàm “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai chủ động, tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đài PTTH Thái Bình tổ chức tọa đàm “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương về văn hóa Việt Nam”, phát trên sóng truyền hình vào 20 giờ 15 phút các ngày 4, 5/3 và trên các hạ tầng số của Đài PTTH Thái Bình. PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia tọa đàm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, dự kiến tổ chức trong tháng 3/2023.

Ngay sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Báo Thái Bình đã tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng và mở chuyên mục “80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam” với nhiều bài viết sâu sắc của các phóng viên, cộng tác viên; chuẩn bị tổ chức tọa đàm chủ đề “Hướng đến nền văn học nghệ thuật dân tộc, khoa học, đại chúng”. Các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở. Điển hình như: Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Hưng Hà phối hợp tổ chức chuyên đề “Dạy học gắn với di sản văn hóa” với sự tham gia của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn huyện, cùng gần 400 học sinh Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức nói chuyện truyền thống, tham quan di tích văn hóa trên địa bàn huyện với trên 2.000 lượt học sinh tham gia... Các hoạt động kỷ niệm tiếp tục được các địa phương, đơn vị đẩy mạnh triển khai trong tháng 3/2023.

Đặc biệt, trong tháng 3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” gắn với triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh; dự kiến tổng kết và trao giải dịp 19/5/2023.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã khẳng định giá trị trường tồn của Đề cương về văn hóa Việt Nam và quá trình kế thừa, vận dụng sáng tạo, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới. Đồng thời, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị góp phần tích cực đưa Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống; thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Thái Bình thời kỳ mới, tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.

Vũ Thị Ngọc Hoa
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)