Thứ 2, 05/06/2023, 07:46[GMT+7]

Xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Thứ 5, 25/05/2023 | 16:15:02
6,013 lượt xem
Sáng ngày 25/5, tại UBND tỉnh đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Video: 250523_-_UBND_tinh_hop_xet_nghe_thuat_hat_cheo.mp4?_t=1685010971

 

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Hiện nay, nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan lập hồ sơ đề nghị UNESCO đưa nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị ngay sau cuộc họp, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành phố có di sản nghệ thuật chèo để xác nhận việc tham gia vào xây dựng hồ sơ. Sau khi đã có ý kiến của các tỉnh, thành phố, tỉnh Thái Bình có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc lấy ý kiến tham gia của các địa phương. Các địa phương cùng tham gia trong việc xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đơn vị tư vấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình để kiểm kê, giám sát, xây dựng hồ sơ mang tính toàn diện, bảo đảm tiến độ về thời gian đã đề ra.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn hồ sơ quốc gia nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng sẽ sớm được hoàn thành, là cơ sở đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. 

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. 

Đại diện đơn vị tư vấn phát biểu tại cuộc họp. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Với tư cách là đơn vị chủ trì lập hồ sơ quốc gia nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng, tỉnh Thái Bình đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các công việc được giao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như của tổ chức UNESCO. Đồng chí trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và đơn vị tư vấn đã phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh và Ban Chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung quan trọng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình trong việc hoàn thiện hồ sơ. Về thời gian, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO trong năm 2024. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu làm rõ vấn đề tác động, ảnh hưởng về thời gian, thủ tục pháp lý, kinh phí, điều chỉnh tên gọi của hồ sơ… trong trường hợp mở rộng phạm vi của hồ sơ ra các tỉnh ngoài phạm vi đồng bằng sông Hồng. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi cần tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Đồng chí mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, hỗ trợ việc xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tú Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày