Thứ 3, 05/12/2023, 02:20[GMT+7]

Hội nghị - hội thảo góp ý hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Thứ 2, 13/11/2023 | 15:28:13
5,879 lượt xem
Sáng ngày 13/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị - hội thảo trực tuyến với 44 điểm cầu trong cả nước về góp ý hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) bao gồm 10 chương, 154 điều, tăng 3 chương, 81 điều so với Luật Di sản văn hóa hiện hành. Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham dự hội nghị - hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ hệ thống khái niệm và quy trình nhận diện ghi danh xếp hạng di sản văn hóa; quyền sở hữu, các quyền liên quan đến di sản văn hóa; trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa từ trung ương đến địa phương; cơ chế huy động các nguồn lực xã hội tích cực tham gia bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; cơ chế bảo đảm các quy định pháp luật về di sản văn hóa được thực thi...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, đóng góp tại hội nghị, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật.

Di sản văn hóa phi vật thể múa rối nước đang được bảo tồn tại Thái Bình.


Tú Anh