Chủ nhật, 03/03/2024, 22:39[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,2%

Thứ 5, 04/01/2024 | 19:11:20
20,138 lượt xem
Chiều ngày 4/1, Phòng Văn hóa -Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác văn hóa, thông tin.

Năm 2023, ngành văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện. Trong năm, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã tạo được sức lan tỏa, huyện có thêm 2 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,2%; thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 97,4%; hoạt động chuyển đổi số có nhiều chuyển biến...

Đối với công tác truyền thanh, truyền hình, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Quỳnh Phụ đã phát sóng 2.000 chương trình thời sự gốc với trên 10.000 tin, bài phản ánh các lĩnh vực đời sống, xã hội, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, an ninh quốc phòng... qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và vượt các mục tiêu của huyện đề ra.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác văn hóa, thông tin.

Năm 2024, nhiệm vụ công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình huyện Quỳnh Phụ tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong đó chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội...

 Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích trong công tác truyền thanh, truyền hình.

Các tập thể có nhiều thành tích trong công tác gia đình được UBND huyện khen thưởng. 

Tại hội nghị, 31 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình được UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng.

Nguyễn Cường