Thứ 6, 01/03/2024, 11:17[GMT+7]

Vũ Thư: 91,7% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Thứ 5, 18/01/2024 | 15:46:03
16,161 lượt xem
Sáng ngày 18/1, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2023, huyện Vũ Thư tích cực triển khai công tác chuyển đổi số. Toàn huyện tiếp nhận trên 18.500 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, trong đó hồ sơ xử lý trực tuyến đạt tỷ lệ 83,7%, số hóa hồ sơ xử lý trực tuyến đạt tỷ lệ 83,7%. Toàn huyện có 91,7% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 94,7% khu dân cư đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Các hoạt động thể dục, thể thao được duy trì và mở rộng đối tượng tham gia. Huyện ủy đã ban hành 1 nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.

Năm 2024, ngành văn hóa, thông tin huyện Vũ Thư bám sát, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng tại địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý lễ hội, đặc biệt tổ chức tốt lễ hội chùa Keo; phát động nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động thể thao lành mạnh. Huyện tiếp tục triển khai các hoạt động chuyển đổi số, tăng cường quản lý tần số vô tuyến; quan tâm, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao và phát triển không gian văn hóa đọc.

Tại hội nghị, 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý, hoạt động sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và phát triển không gian văn hóa đọc được biểu dương, trao thưởng.

Quỳnh Lưu