Thứ 4, 28/02/2024, 05:28[GMT+7]

Triển khai kế hoạch tuyên truyền về lễ hội đền Trần năm 2024

Thứ 3, 30/01/2024 | 20:36:45
10,598 lượt xem
Chiều ngày 30/1, tại huyện Hưng Hà, tiểu ban tuyên truyền tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024 tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức lễ hội.

Lễ hội đền Trần năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 27/2/2024 (tức từ ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ hội đền Trần năm 2024 diễn ra từ ngày 22 - 27/2/2024 (từ ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với chủ đề “Hào khí Đông A - Tiếng vọng ngàn năm”. Hoạt động tuyên truyền về lễ hội đền Trần năm 2024 diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 2/2024 theo hình thức tuyên truyền trực quan tại các huyện, thành phố, xung quanh khu vực diễn ra lễ hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, địa phương. Nội dung tuyên truyền nhằm giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, mảnh đất và con người Thái Bình, vùng đất Long Hưng (Hưng Hà); giá trị của Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần là di tích quốc gia đặc biệt, lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; các hoạt động liên quan đến lễ hội đền Trần năm 2024.

Các đại biểu đã thảo luận về nội dung các hoạt động tuyên truyền trực quan; tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, địa phương diễn ra trước, trong và sau lễ hội bảo đảm trang trọng, hiệu quả cao; bám sát định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất, con người Thái Bình và vùng đất Long Hưng (Hưng Hà).

Tú Anh